Jump to content
Forum rolnicze

Michałek

Użytkownik
 • Content Count

  140
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Michałek last won the day on December 15 2016

Michałek had the most liked content!

About Michałek

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

643 profile views
 1. Michałek

  szlif wału

  W najgorszym wypadku wszystko wyjdzie przy montażu. Jeżeli nic wcześniej się nie działo typu wydmuchiwał uszczelki pod głowicą, zamrożony, przegrzany, to nie powinno się nic dziać. Pozdrawiam Forumowiczów!
 2. Michałek

  audyt w ARiMR?sielanka...

  Oprogramowanie ma działać w kwietniu więc teraz nie działa. Co roku są wprowadzane zmiany w dopłatach aby system trzeba było modyfikować (czytaj: firma mogła zarobić). Wnioski były przyjmowane do 15 maja ub. roku, a ktoś sobie przypomniał w lipcu że trzeba wymienić system. Za wszystko zapłacą rolnicy. Pozdrawiam Forumowiczów!
 3. Nie od dziś wiadomo że zgodnie z prawem Murphy’ego "byłoby znacznie mniej wypadków, gdyby zespoły wyjazdowe karetek nie jadały posiłków". Ja mam krótką drogę więc radzę sobie łopatą. Na podwórku cały śnieg zawsze mi zwiewa przed garaż, co jest zgodne z innym prawem Murphy’ego. Tu pracy jest znacznie więcej niż z dojazdem, choć i on pozwala na potwierdzenie słuszności praw Murphy’ego. Pozdrawiam Forumowiczów!
 4. Michałek

  Przechowywanie jabłek

  Na przechowywanie owoców z ogródka to może tak, bo w produkcji rynkowej absolutnie nie. Pozdrawiam Forumowiczów!
 5. Michałek

  Zakup maszyn PROW

  W przypadku rozrzutnika wobec ilości dostępnych rozwiązań trudno coś doradzić. Zwróć uwagę na układ jezdny aby był dostosowany do podłoża po jakim będzie się poruszał, w tym w ekstremalnych warunkach. Mówiąc krótko dobierz do gleby po jakiej będzie się poruszał i stoków. Pozdrawiam Forumowiczów!
 6. Michałek

  Regulator wzrostu

  Skracanie źdźbła powoduje zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej. Pszenica, zwłaszcza oścista ma najmniejszy udział źdźbła w asymilacji, a żyto największy. W ostatnich tygodniach przyrost plonu ziarna pszenicy wynosi około 200 kg dziennie w zależności czy źdźbło było skracane. Różnice w warunkach polowych są kilka kg w przypadku pszenicy i kilkanaście w przypadku żyta. Skracając źdźbło stwarzasz warunki dla uzyskania wyższego plony, ale zmniejszasz powierzchnię asymilacyjną. Aby miało to jakiś sens musisz jednocześnie zadbać o zawartość dostępnych(!) składników pokarmowych jak i o powierzchnię asymilacyjną do samego końca wegetacji. Choroby grzybowe i szkodniki mogą ją ograniczyć, a często w ostatnich dniach wegetacji już nie zwracamy uwagi na ten plonotwórczy aspekt. Pozdrawiam Forumowiczów!
 7. Rozumiem, że wszyscy nie masz na myśli tych co nie płacą podatków, a więc rolników, bezrobotnych, zarabiających poniżej progu? Dlaczego jesteś zdania, że np. rolnicy mający zazwyczaj liczniejsze rodziny od tych w miastach nie powinny skorzystać ze wzrosty gospodarczego? Dlaczego uważasz, że te pieniądze powinno rozdysponować kilka milionów osób z trzydziestu ośmiu pomimo, że na te pieniądze pracują wszyscy? Pozdrawiam Forumowiczów!
 8. Mógłbyś opisać rozwiązanie albo foty wstawić? Fajnie że sprzęt daje radę, ale najważniejsza jest wygoda. Odśnieżanie to zawsze taka robota nie planowana i rozbija rytm dnia. Dobrze że w tym plastikowym świecie są tacy jak Ty, co chcą i umieją coś zrobić sami. Gratulacje dla Ciebie Kolego i pozdrowienia dla wszystkich Forumowiczów!
 9. Michałek

  Zakup maszyn PROW

  Tu mniej mogę pomóc. Rozumiem, że zamierzasz kupić budowlaną. Zwróć uwagę, że one są na oponach tzw. przemysłowych, twardych o wysokim ciśnieniu z bardzo dużym naciskiem jednostkowym na podłoże. Na betonie, o ile jest dostatecznie wytrzymały jest ok., ale na miękkim podłożu jak przejedziesz kilka razy może być problem. W takim przypadku zdecydowanie lepiej spisują się na ogumieniu rolniczym. Co do zmian to zawsze problem. Czegoś Ci się dopatrzą w zmianie i wypadasz. Wydaje mi się, że tak 3,6 do 4,2 byłby odpowiedni, choć jak jak pisałem, ważne są warunki i rozłóg pola. Szersze są zazwyczaj znacznie droższe. Pozdrawiam Forumowiczów!
 10. Michałek

  Agroturystyka

  Może coś typu MOL (np. konfitury, soki, pierogi), może kowalstwo artystyczne, wikliniarstwo? Wykorzystaj też infrastrukturę zewnętrzną. Mieszczuch może wyjechać z miasta, ale miasto z mieszczucha "nie wyjedzie". Pozdrawiam Forumowiczów!
 11. Michałek

  Zakup maszyn PROW

  Co do pługa to nie znam marki na tyle abym się odpowiedzialnie wypowiadał. Kieruj się tym co napisałem wcześniej. Co do agregatu talerzowego to ja mam pewną awersję do tego typu agregatów więc do mojej opinii podejdź z dystansem. Chodzi o oddziaływanie na glebę. Ten typ agregatu bardziej niszczy strukturę gleby niż inne przez co np. a przypadku suszy jej objawy wystąpią jeden-dwa dni wcześniej. Ja gospodaruję na lżejszych glebach więc mogę być przewrażliwiony pod tym względem. Nie podałeś szerokości pługa, ale też mam wątpliwość czy przy zastosowaniu tego samego ciągnika do pługa co do agregatu moc ciągnika przy agregacie będzie wykorzystana. Z drugiej strony szerszy agregat w przypadku mniejszych działek, nierównych, o nieregularnych granicach czy o zróżnicowanej glebie jest mniej wygodny. Wał Packera pod względem działania na glebę i jego własności uprawowych to coś wynikające z połączenia wału uprawowego Cambridge z wałem przedsiewnym Capella. Będzie dobrze się sprawdzał jesienią, ale wiosną gorzej. Siejesz pszenicą więc dla Ciebie priorytetem jest jesień więc dobry wybór o ile nie będzie się zaklejał. I jeszcze jedna cecha wału Packera. Pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną. Pozdrawiam Forumowiczów!
 12. Michałek

  Przechowywanie ziemniaków

  Przygotować piwnicę to zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność. Ziemniaki przez pierwsze 10 dni należy przechowywać w temperaturze ok. 14 stopni Celsjusza aby zagoiły się uszkodzenia powstałe w czasie zbioru. Następnie przez ok. miesiąc powinny być schładzane do temperatury przechowywania. Kiedyś ziemniaki leżały przykryte łętami na polu przez miesiąc od momentu wykopania do chwili załadowania do piwnicy. Te etapy przechowywania ziemniaki przechodziły na polu. W piwnicy są stałe warunki i zazwyczaj problem z odpowiednią wentylacją konieczną dla tych etapów przechowywania. Obecnie jest inna technologia zbioru. Kombajn, przyczepa, piwnica tego samego dnia i ziemniaki gniją. Przechowalnia jest tak zaprojektowana i zbudowana aby ziemniaki mogły do niej trafić już w dniu wykopania, a piwnica nie jest do takiego zbioru przygotowana. Raczej należy sobie w tym wypadku postawić pytanie jak należy przygotować ziemniaki do przechowywania w piwnicy. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest w pierwszej części tego postu. W piwnicy jeżeli jest możliwość wentylacji to niewielkie ilości można włożyć od razu. Jeżeli kupujemy ziemniaki od rolnika to warto zapytać kiedy były wykopane i w jakich warunkach były przechowywane i wtedy można podjąć decyzję czy ziemniaki od razu do piwnicy czy należy je przygotować do przechowywania. Pozdrawiam Forumowiczów!
 13. Często ten problem nurtuje rolników, a jest uregulowany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r.. Mówi o tym art 3, 4 i 4a tej ustawy: Art. 3. 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty; 2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej. 2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. 3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu. 4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha. 5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się, jeżeli: 1) nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami (czyli zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu – przyp. Michałek); 2) sprzedaż dotyczy nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka spółdzielni produkcji rolnej na rzecz innego członka tej spółdzielni; 3) nabywcą nieruchomości rolnej jest spółdzielnia produkcji rolnej – w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni; 4) nabywcą nieruchomości rolnej jest jednostka samorządu terytorialnego. 6. (uchylony). 7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 (czyli 300 ha – przyp. Michałek), a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. 8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. 9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Art. 4. 1. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. 2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści umowy, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści umowy rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 8 i 9. 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2; 2) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz: a) spółdzielni produkcji rolnej – w przypadku nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka tej spółdzielni, b ) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm. 5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu. Art. 4a. Przepisy art. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przy przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego, z tym że prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje wyłącznie dzierżawcy całego gospodarstwa rolnego. Przytoczone przepisy mówią o sprzedaży, ale art, 4a rozciąga je na każde przeniesienie własności, a więc i na darowiznę. Zatem brak jest uregulowań prawnych, pomijając te dotyczące obcokrajowców zabraniające nabycia ziemi rolnej osobie która ma zdolność do czynności prawnych. Jeżeli jesteś osobą bliską zbywcy w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami więc Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje jednak dzierżawcy, o ile dzierżawi on całe gospodarstwo wraz z budynkami. Co do wykształcenia rolniczego wymaganego w niektórych programach z ARiMR, np. młody rolnik, modernizacja gospodarstw rolnych itp. to określa je art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dla otrzymania dopłat nie ma wymogu co do wykształcenia. Pozdrawiam Forumowiczów!
 14. Michałek

  Zakup maszyn PROW

  Rozumiem, że ciężkie chodzi o uprawę. Co do pługa to wybierz pług do gleb ciężkich w uprawie. Taki pług poznasz kącie ustawienia lemiesza w stosunku do podłoża wynoszącym do 35 stopni. Im pług konstrukcyjnie jest przeznaczony do gleb lżejszych tym ten kąt jest większy czyli lemiesz bardziej "pionowo". Takie ustawienie kąta lemiesza daje jeszcze jedną zaletę. Przy orce szybkiej czyli ok. 8 km/godz i więcej nie rosną lawinowo opory pługa, gdyś masa podnoszonej gleby przez pług ma mniejsze przyśpieszenie na co idzie mniej paliwa. Druga sprawa na którą powinieneś zwrócić uwagę to masa pługa przypadająca na każdy cm szerokości roboczej która powinna wynosić dla zagonowych ok. 6 kg. Kolejna sprawa to odkładnica. Do ciężkiej wybierz półśrubową. Następna rzecz to tzw. wybieg odkładnicy. Wybierz odkładnicę o dużym wybiegu powyżej 1. Poznasz ją po tym że jest bardziej "leżąca". Zastanów się nad odkładnicami ażurowymi. Stawiają mniejszy opór przy orce co przekłada się na zużycie paliwa. Lepiej też kruszą glebę. Jednak są trudniejsze w ustawieniu i efekt wizualny na polu gorszy, choć agrotechniczny lepszy. Szerokość korpusu dobierz do głębokości orki. Przy głębokich orkach ten stosunek nie powinien być większy niż 1,3 czyli szerokość korpusu nie powinna być większa o więcej niż 30% od głębokości na którą orzesz. W przypadku orek średnich, siewnych i przykrywania obornika ten stosunek może być większy i wynosić nawet do 2. Wielkość samego pługa dobierz do możliwości organizacyjnych z jednej strony a możliwości finansowych z drugiej. Raczej wybierz obrotowy bo bruzda wykonywana takim pługiem jest naprawdę irytująca, a wyorywanie mniejszym pługiem uciążliwe. Co do zabezpieczeń to wg potrzeb. Jeżeli kamienie to rzadkość mogą być śrubowe. O doborze ciągnika później. Skoro kupujesz pług to agregat potrzebny jest Ci do uprawy pod siew po orce i podorywek. Wybierz taki o głębokości roboczej do 8-10 cm z wałem ciężkim. Jeżeli gleba jest sklejająca, oblepiająca, a Ty nie zawsze jesteś w stanie wykonać uprawy w optymalnym czasie albo optymalna wilgotność gleby przypada zazwyczaj na okres znacznie po optymalnym terminie siewu, wybierz wał typu Crosskill. Jeżeli nawet jest ziemia klejąca, ale ty dbasz o to aby uprawę wykonywać w optymalnych Cambridge. Dobór mocy ciągnika to chyba najtrudniejsza sprawa. Wiadomo że ciągniki pracują najbardziej ekonomicznie przy obrotach w okolicy w której uzyskują najwyższy moment obrotowy. Zerknij na te linki: http://www.mascus.pl/specs/4-wd_984764/john%20deere/6115-r_1141790 https://www.deere.pl/pl_PL/products/equipment/tractors/6r_series/6115r/6115r.page Raz podana jest moc 125 kW a raz 99 kW przy wykorzystaniu systemu Inteligentnego Zarządzania Mocą. System Inteligentnego Zarządzania Mocą to nic innego jak wykorzystywanie mocy silnika przy obrotach przy których silnik uzyskuje maksymalną moc. Silnik tego ciągnika ma maksymalny moment obrotowy wynoszący 585 Nm przy 1600 obrotach na minutę. Zrób tak. Najpierw oblicz moc silnika przy 585 Nm i 1600 obrotach na minutę ze wzoru: Moc w kW = (maksymalny moment obrotowy w NM * liczba obrotów na minutę dla maksymalnego momentu obrotowego) : 9549,3 To 9549,3 to dopasowanie jednostek bo są jak zauważyłeś różne. Teraz już wiesz jak "uruchomić" System Inteligentnego Zarządzania Mocą w C-330 Tak obliczoną moc przyjmuj do zapotrzebowania na moc. Opór pługa przy Twojej glebie w optymalnych warunkach to ok. 6 ton na każdy metr kwadratowy przekroju oranej gleby (czyli szerokość pługa w metrach pomnożona przez głębokość orki także w metrach). Agregat będzie na Twojej glebie stawiał opór ok.3,5 t na m kwadratowy przekroju uprawianej gleby. Uważam, że masz już wiedzę aby wybrać świadomie, na co zwrócić uwagę i żaden sprzedawca kitu Ci nie wciśnie. Jak będziesz potrzebował jakichś obliczeń co do uciągu, mocy, np. pod jaką górkę podjedziesz ciągnikiem z rozrzutnikiem to służę pomocą. Ja ci nie doradzam i nie doradzę konkretnego modelu bo u mnie sprawdzi się inny (mam gleby lekkie) i u ciebie inny. Inne są potrzeby agrotechniczne i organizacyjne i mnie i u Ciebie a pewnie są istotne różnice nawet w porównaniu do Twoich sąsiadów i doświadczeń nie da się przenieść wprost. Jak coś to pisz. Jak będę potrafił pomogę. Pozdrawiam Forumowiczów!
 15. Może pracować na "śmieciówce". Umowy "śmieciowe" od 1 stycznia są ozusowane więc płacić będą takie osoby i ZUS i KRUS. Ten system nie jest do końca szczelny. Pozdrawiam Forumowiczów!
×